Otočný stůl – rotátor návody k obsluze

 

Technické parametry :

 

Mechanika stolu s elektronikou je napájena z adaptéru 220V/50Hz

zásuvka EU výstup 5V ,1A DC , spínaný zdroj

- Spotřeba za chodu motoru je 4W , pro klidový stav 1W

 

Relativní rychlost otáčení stolní desky je nastavitelná v rozsahu 0 – 27 ( 27 rychlostí )

- stupeň 27 odpovídá jedné otáčce za 4 sec.

- Upozornění moment setrvačnosti točených předmětů je dle gravitačního zákona velmi

- závislý na váze točených předmětů . Proto pro daný provoz je nutno navolit optimální

- rychlost otáčení vzhledem k parametrům kroky a pauzy .

 

Kroky je parametr který určuje počet stupňů otočení vzhledem k jedné otáčce .

- rozsah 1=360st , 2= (1/8z 360) =45st , 3(1/16)=22,5st , 4(1/32)=11,25st , 5(1/64)=5,625st

 

Cykly je parametr který určuje počet kroků po spuštění (Startu) rozsah 0 – 255

- zobrazeno na obrázku spolu s příkladem

 

 

 

 

Směr otáčení rotátoru se volí parametrem 1=vpravo nebo 2= vlevo .

 

Pauza se volí parametrem v rozsahu 0 – 100 násobitel je x 200ms což značí pro

- volbu 0 ...žádná pausa , volba 5=pausa = 1s , …..volba 100=pausa =20 s.

- Pauza nastane vždy po dokončení navoleného kroku (1 ,…..5)

 

Automatická spoušť fotoaparátu :

- V pauze pokud je navolena nastane po 400 ms sepnutí prvního optronu a po dalších

- 400 ms dojde k sepnutí druhého optronu . Tato funkce je automaticky spuštěna pokud je - navolena pausa alespoň 800 ms tzn stupeň 4 a výše .

 

 

 

 

Zapojení konektoru pro napojení fotoaparátu (fotospouště) je namalováno na obrázku :

 

 

 

 

 

Signál parametr se nastavuje na 0= signál je vypnutý a 1= signál je zapnut.

- pokud je signál zapnut = ve stavu aktivním sleduje stav pausy tak , že se sepne

- v době začátku pausy a vypne se v době konce pausy .

- Vlastní tón signálu je 2000Hz a je generovám generátorem na desce elektroniky

- uvnitř krytu proto na venek není zase tak moc slyšet slouži pro orientaci prográmotora - nebo fotografa .

 

Základní verze ovládaná jen tlačítky na krytu elektroniky rotátoru

 

Tato verze má napevno uloženy programy 1 2 3 4 5 v paměti procesoru rotátoru .

- Ovladače TL 1 , 2 , 3 a 1+2 , 1+3 , 1+2 starty programů 1 2 3 4 5 6

- Ovladač TL 4 = stop programů 1 2 3 4 5 6

- Základní verze obsahuje adaptér , vlastní rotátor s elektronickou deskou s programy .

 

 

 

Program 1: TL1 : 1 x otáčka vlevo s pauzou 2 sec ve 360/16 úhlu ( 16x pauza ),stop

- rychlost 10

 

Program 2: TL2 : 1 x otáčka vlevo s pauzou 2 sec ve 360/32 úhlu ( 32x pauza ),stop

- rychlost 10

 

Program 3: TL3 : 1 x otáčka vpravo s pauzou 2 sec ve 360/64 úhlu ( 64 x pauza ),stop

- rychlost 10

 

 

 

 

Program 4 : TL 1+2 : 20 x otáčení doprava , rychlost 15 , pauza 0s , stop

 

Program 5 : TL 1+3 : 40 x otáčení doprava , rychlost 27 , pauza 0s , stop

 

Program 6 : TL 2+3 : 2 x otáčení doprava , rychlost 1 , pauza 0s , stop

 

Dvojitá funkce tlačítek 1+2, 1+3 a 2+3 funguje tak , že pokud se k prvně navolenému tlačítku do doby 1 sec domáčkne i druhé tlačítko dojde ke spuštěni programu 4 nebo

5 nebo 6 .

 

Poznámka :

Rozšíření základní verze na plnou maximální verzi lze ihned řešit dokoupením

ovládacího SW pro PC a přenašeče bluetooth pro tento účel .

 

Plná maximální verze :

 

- Obsahuje adaptér , vlastní rotátor s elektronickou deskou s programy ovládané

- tlačitky 1 2 3 4 . Pojítko na BT přenos dat na vzdálenost 12 metrů bezdrátově + program - =APL pro PC WIN XP – WIN 7 a výše , doporučení na mobilní APL pro Android od min

- systému 2.2 . ktrou lze dálkově bezdratově rotátor ovládat v rozsahu ovládání

- tlačitky T 1 2 3 4 tzn. spuštění programů 1 2 3 4 5 6

 

Popis APL pro PC a ovládání a programování rotátoru

 

Co umožňuje ? Volbu parametrů v těchto rozsazích :

Rychlost (0 – 27) , Cykly ( 0-255) , Kroky ( 1-5) , Pauzy (0 – 20)sec po 200ms

Signál OFF nebo ON , Směr točení vlevo a vpravo .

V prvním menu programu se navolí výše uvedené parametr a provede se kontrola

spuštěním Start .Tento program se jmenuje základní .

Základní program je uložen v paměti procesoru a je vždy k dispozici po zapnutí APL.

Tento program mohu spustit nebo zastavit nebo uložit do programových bloků .

 

Druhé menu APL zobrazuje programové bloky U V W X Y Z tzn šest bloků které se programují následně :

 

Povelem ulož do bloku U část 1 nebo bloku U část 2 nebo bloku U část 3 a U část 4.

se provede sestrojení bloku U ten obsahuje 4 za sebou fungující základní verze programů

tak jak si je programátor definuje v prvním menu APL.

Celková kapacita bloků je 6 x 4 = 24 základních programů .

 

Programové bloky U V W X Y Z lze vymazat a po naprogramování jsou trvale uloženy

v paměti procesoru …...Spuštění bloku se provádí buď přímo z APL(PC) nebo z Tlačítek

1 2 3 4 nebo z mobilní aplikace ...pokud je program v PC odpojen = neaktivní .

 

Kontrolu spuštění bloků U,V,W,X,Y,Z lze provádět i při APL(PC) pokud je aktivní .

 

 

 

 

 

 

 

Ovládání z mobilní aplikace free

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=wingood.bluetooth.btsimpleterminal

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka :

 

Pro vážné zájemce o napsání perfektní mobilní aplikace která bude umět všechny funkce jako APL v PC mohu poskytnout komunikační protokol

a výpis programu pro APL v PC

kterou lze použít jako kuchařku pro napsání mobilní aplikace .

 

 

 

Informace na elnovy@email.cz

a následně i po telefónu  
 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one